Jakie warunki powinien spełniać układ kierowniczy, abyśmy mieli pewność, że jest sprawny?

Układ kierowniczy powinien spełniać następujące warunki:P1060832

1. Zależność kinematyczna między kątami skrętu kół kierowanych powinna być możliwie bliska zależności teoretycznej;
2. Koła skręcone powinny samoczynnie powracać do położenia odpowiadającego kierunkowi jazdy na wprost oraz zapewniać utrzymanie tego kierunku, pomimo działania sił bocznych niezależnych od kierowcy;
3. Uderzenia wywołane nierównościami nawierzchni nie powinny być odczuwalne na kole kierowniczym;
4. Pionowe przemieszczenia kół kierowanych wywołane nierównościami drogi nie powinny powodować zmiany kierunku jazdy;
5. Kierowanie pojazdem powinno być łatwe i skuteczne, z użyciem możliwie małych sił na kole kierowniczym.

Głównym zespołem mechanizmu kierowniczego jest przekładnia kierownicza. Jej sprawność jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów dlatego nie warto bagatelizować problemów z układem kierowniczym.

No Comments Yet.

Leave a comment